Archív článkov 2014Na aktuálnu tému:

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014
Keď sa koncom leta objavilo v uliciach obce špeciálne auto na čistenie kanalizačného potrubia a pracovníci vyťahovali páchnuce zvyšky handier, plienok a iných neidentifikovateľných vecí, okoloidúci sa s odporom odvracali. Mohli sa radšej dobre prizrieť, čo všetko ľudia nezodpovedne splachujú do kanalizačnej siete v naivnej viere, že sa to niekde stratí...
Dôkladné čistenie potrubia, ktoré v obci zabezpečila Vodohospodárska výstavba, a. s., (ďalej VV) ako majiteľ kanalizačnej siete a ČOV v Malinove a v Moste pri Bratislave, bolo jedným z krokov, smerujúcich k zásadnej zmene: VV ešte na jar ponúkla obom obciam, aby celú sieť s 12-imi prečerpávacími stanicami a čističkou odpadových vôd (ČOV) v Moste prevzali do vlastníctva za symbolické euro. Čo s tým urobia obce? Ako to bude ďalej fungovať?

Predchádzajúce témy:
Cyklotrasy - móda alebo potreba?

Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode


13.12.2014
Začiatkom decembra sa skončili práce na stavbe rozhľadne a projekt Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji vstupuje do novej etapy. Ocenia ho milovníci prírody a lužných lesov a najmä deti. Budú sa učiť pozorovať život zvierat a vtákov pri mokradi a pri rieke. Zaujímavé fotografie z prírody a zážitky budeme uverejňovať na web stránke pre potešenie všetkých Malinovčanov. Obrázky sú z krstu, ktorý bol 13. decembra 2014. Viac informácií
Projekt Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji sa mohol uskutočniť vďaka pomoci a finančnej podpore Nadácie Ekopolis z programu Zelené oázy a spoločnosti Slovnaft, a.s.


Ďalšie kroky pri úprave malého parku


15.12.2014
Nebezpečne naklonené konáre invazívneho javorovca jaseňolistého prerastali ponad cestu až do elektrického vedenia. Pri silných vetroch sa lámali a ohrozovali autá i chodcov. Obec ich po konzultáciách s Okresným úradom životného prostredia v Senci odstránila a už sú v malom parku vysadené nové vhodné druhy podľa odporúčaní dendrológov. Spolu so stromami sa vysadili aj kríky a park získal nový vzhľad. Úprava a presvetlenie malého parku je v súlade s dlhodobými plánmi obce na rekonštrukciu tohto priestranstva. Postupnými krokmi sa centrálna rekreačná zóna v obci upraví a zmení na nepoznanie.
Na projekt sadovníckych úprav malého parku získala obec podporu a finančný príspevok Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500 eur.

Bezpečná zábrana pre deti


Múrik s bránkou pred škôlkou
Múrik s bránkou pred škôlkou
Pred Materskou školou v Malinove je síce cez ulicu prechod pre chodcov, autá tade prechádzajú pomaly, ale ochrana detí vychádzajúcich zo škôlky nebola stopercentná. Výstavbou bráničky a okrasného múrika sa vytvorila bezpečná zábrana, aby rozbehnuté dieťa nevyletelo až na cestu. Múrik je primerane vysoký, nevytvára optickú bariéru pri pohľade na vstupný areál s okrasnými rastlinami, ale deti spoľahlivo pribrzdí. Obec spolu s okresnými dopravnými odborníkmi ďalej rieši toto exponované miesto s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov i automobilistov.
Projekt okrasného múrika a bránky bol realizovaný s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 4 500 eur.

Projekt Transdanube s víziou pre Malý Dunaj


Druhý národný workshop projektu TRANSDANUBE, ktorý sa konal 15.10.2014 na území Malého Dunaja v obci Zálesie s ukončením v Malinove, zavŕšil 2-ročnú spoluprácu bratislavskej župy na medzinárodnom projekte, zameranom na rozvoj udržateľnej dopravy. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia podunajských obcí na území BSK, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dopravcovia v regióne, podnikatelia ako aj organizácie na podporu cestovného ruchu.
Bratislavský samosprávny kraj ako jeden z partnerov projektu zameral svoje aktivity na územie Malého Dunaja, ktoré by mohlo byť aktívnou destináciou cestovného ruchu s ponukou splavov a cykloturistiky. Viac informácií

Deti pripravili vtákom búdky


10.10.2014
Prvá búdka je hore
Prvá búdka je hore
Deti z malinovskej ZŠ - Zelenej školy sa už tešia na rozhľadňu Hniezdo pri Malom Dunaji. Spolu s dospelými vyvesili prvé hniezdne búdky pre malých spevavcov, ktoré predtým zostrojili a natreli. Postupne budú sledovať, aké vtáčiky si ich vyberú na hniezdenie. Pripravené sú aj dve veľké hniezdne búdky pre sovu lesnú. Viac informácií
Na projekte, ktorý sa v týchto dňoch finalizuje, sa zúčastňuje OZ Pro Eberhard a obec Malinovo, realizátorom je firma Nábytok Pilinský, ďalej Village Garden, s.r.o., Hologarden, s.r.o. a spontánne sa pridávajú aj milovníci prírody. Projekt Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji sa uskutočňuje vďaka podpore a finančnej pomoci Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft,.a.s.

Deň obce Malinovo 2014


Veľká spoločenská udalosť, na ktorú sa všetci Malinovčania vždy tešia, bola v sobotu, 6. septembra 2014. Prišli všetky generácie, najmä nových obyvateľov bolo veľa. Počasie a program sa vydarili, atmosféra bola perfektná.


Zo všetkých gulášov najlepší navarili tento rok dôchodkyne, najviac ochutnávačov mal ako vždy guláš z obecnej dielne od Grétky Rigáňovej, hasiči mali najviac obdivovateľov medzi deťmi a na ohňostroj si asi počkal každý. Z takmer 300 obrázkov, ktoré sú na CD u starostky, si pozrite malý výber.

Súkromná ZUŠ v Malinove


ponúka malinovským deťom vo veku od 5 do 11 rokov možnosť učiť sa hre na zobcovú flautu a na trúbku. Súkromná ZUŠ v Senci, ktorá je zaradená do siete škôl MŠ SR, otvorila v Malinove detašované pracovisko, kde okrem základov hry poskytuje aj základy hudobnej teórie. Na hodiny flauty sa prihlásilo 12 detí z Malinova, hodiny majú 2-krát týždenne po 45 minút v obecnej knižnici. Informácie o škole na www.szus-senec.sk.

Viac žiakov i viac priestoru v škole


Nový školský rok sa slávnostne začal aj v malinovskej ZŠ pre 89 žiakov. V škole je spolu 6 tried a 4 oddelenia v školskej družine. V spolupráci so zriaďovateľom, pod vedením starostky obce Evy Godovej, boli kompletne zrekonštruované priestory učiteľského bytu, v ktorých sa mohla zriadiť nová trieda, počítačová miestnosť i zborovňa pre rozrastajúci sa pedagogický kolektív. Zásluhu na tom, aby všetci žiaci školy mohli na začiatku roka zasadnúť do školských lavíc, majú aj rodičia, s ktorými škola spolupracuje na veľmi dobrej úrovni. Žiaci sa po vstupe do školy potešili novým šatňovým skrinkám, pani učiteľky zasa vynovenej zborovni.

Oprava mostu do Zálesia


V rámci plánovanej generálnej opravy mostu medzi Malinovom a Zálesím, ktoré je v kompetencii a investorstve Bratislavského samosprávneho kraja, prebieha v súčasnosti povoľovacie konanie opravy mosta a súbežne sa prekladajú inžinierske siete prechádzajúce telesom mosta. Vzhľadom na závažné statické nedostatky mosta bolo nevyhnutné obmedziť z bezpečnostných dôvodov premávku najmä ťažkých vozidiel, vrátane zrušenia hromadnej osobnej dopravy (autobusové linky). Maximálne zaťaženie mosta je statikmi stanovené na 10 t, resp. jediné vozidlo na moste 15 t, čo je vyznačené aj dopravnými značkami.
Z uvedených dôvodov sa od 15. 8. 2014 mení trasovanie spojov medzi Malinovom a Zálesím po obchádzkovej trase s vychádzaním z Malinova cez Tomášov, smerom na Novú Dedinku, Bernolákovo, Ivánku pri Dunaji a Zálesie.
Bližšie informácie o trasovaní a zmenených cestovných poriadkoch sú na stránke dopravné spojenie.

5. výročie futbalovej prípravky


Talenty z futbalovej prípravky
Talenty z futbalovej prípravky
Malinovská futbalová prípravka oslavuje tento rok 5.výročie svojho vzniku. Je súčasťou veľkej futbalovej rodiny TJ Malinovo a úspešne reprezentuje našu obec v celom bratislavskom kraji. V súčasnosti je v prípravke registrovaných 52 žiakov, ktorí sú zaradení do troch vekových kategórií. Najstarší chlapci hrajú v týždennom cykle majstrovskú futbalovú súťaž Bratislavského futbalového zväzu a v sezóne 2013/2014 odohrali 24 majstrovských zápasov a umiestnili sa na 3. mieste z 13. družstiev. Stredná kategória pripravky sa zúčastňuje v dvojtýždňovom cykle súťaže pod názvom Dunajský pohár a Pusinky hrajú turnaj MAMATAMI. Viac informácií

Sadili sme stromy


Plody jarabiny sú jedléNa ceste k Malému Dunaju pribudlo desať nových stromčekov. Posadili ich deti z miestnej ZŠ a v druhom kole aj ich rodičia. Nákup stromčekov sponzorsky podporilo Záhradné centrum Petra Holocsyho a akciu zorganizovalo OZ Pro Eberhard. Stromy pre potešenie ľudí i vtákov sú súčasťou nového projektu s názvom Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji. Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy. Už v priebehu najbližších mesiacov skrášli historicky zaujímavé miesto, kde bol kedysi brod cez rieku. Viac o projekte

Komponenty z parku prešli na školský dvor


Na školskom dvore pribudli nové komponenty, ktoré majú slúžiť rozvoju pohybových aktivít detí. Preložili sa z priestoru parku na žiadosť vedenia školy - 78 školákov ich bude využívať nielen počas popoludňajších aktivít na dvore, ale aj v rámci hodín telesnej výchovy. Po zabetónovaní komponentov tam deti pár dní nemohli, ale už si preliezky na svoju veľkú radosť otestovali. Park pri kaštieli čaká na revitalizáciu a v rámci nej sa uvažuje aj s vybudovaním priestorov na rôzne športové aktivity. K nim sa zakomponujú nové - podobné prvky na posilňovanie i relaxáciu, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti.  

Nová materská škola


21.10.2014
Termín podávania prihlášok do materskej školy je ešte ďaleko, ale na obecnom úrade je práve v tomto čase táto téma horúca. Starostka Eva Godová má za sebou šnúru rokovaní s pracovníkmi BSK o tom, za akých podmienok môže obec získať prostriedky z IROP-u (Integrovaného regionálneho operačného programu), určené na modernizáciu a výstavbu materských škôl a základných škôl v programovacom období 2014 – 2020. V zimných mesiacoch spracuje obec žiadosť i projektovú dokumentáciu a bude sa uchádzať o finančný príspevok na výstavbu materskej školy.

Súčasná kapacita nepostačuje
Na divadlo v škôlke sa deti vždy tešia
Na divadlo v škôlke sa deti vždy tešia
V septembri nastúpilo do MŠ v Malinove 106 detí. Pripomeňme si, že takúto kapacitu vybudovala obec za posledných 5 – 6 rokov. V roku 2008 sa zahájila nadstavba a rekonštrukcia pôvodnej dvojtriednej materskej školy, kde mohlo byť iba 45 detí. Prestavba znamenala nielen dvojnásobný nárast počtu detí, ale totálnu premenu starej MŠ na modernú, materiálne i pedagogicky perfektne vybavenú inštitúciu. Vlani v lete, pod tlakom vysokého počtu žiadostí o prijatie do MŠ, obec vybudovala a zariadila ďalšiu novú triedu; v septembri 2013 sa teda kapacita ešte rozšírila o ďalších 20 trojročných detí.
V marci tohto roku zase zaplavili MŠ žiadosti o prijatie detí. Z celkového počtu 94 uchádzačov bolo možné prijať 28 detí – práve toľko detí totiž odchádzalo do základnej školy. Až 66 žiadostí ostalo nevybavených.
„V lete na budúci rok ukončí dochádzku 44 detí,“ hovorí riaditeľka MŠ Antónia Pócsová. „Znovu budeme môcť prijať iba toľko detí, takže žiadosti, ktoré rodičia podajú v marci 2015, nebude možné vybaviť.“

Nová škôlka: jednoznačne áno
Čísla nepustia. Počet prihlásených obyvateľov nových ulíc v Malinove plynule rastie, o niečo menším tempom pribúda aj detí. Len v lokalite Tri vody k 15.9.2014 eviduje matrika 34 prihlásených detí vo veku od 0 do 6 rokov. V obci je v tomto vekovom rozpätí spolu 323 detí. V škôlkárskom veku asi 190. A aj keď časť detí možno nájde umiestnenie v súkromných škôlkach (Pohoda na Viničnej, ďalšia na Troch vodách) alebo v bratislavských, pred obcou stojí naliehavá potreba vybudovať materskú školu s najmenej dvoma novými triedami pre cca 40 – 50 detí.

Možností sa ponúka viacero. Prvá z nich – nadstaviť nad budovu škôlky ďalšie poschodie - nie je reálna. Kapacita jedálne, ktorá má už teraz viac ako 200 stravníkov (deti z MŠ a zo ZŠ), je maximálne využitá a nie je možné ju ďalej zväčšovať. Okolie škôlky v najexponovanejších ranných a poobedňajších časoch je preplnené autami rodičov a už teraz si vyžaduje zásahy do zvýšenia bezpečnosti chodcov i motoristov. A napokon, nie je vhodné ani bezpečné, aby škôlkári absolvovali viackrát denne tri poschodia.
Ani budova starej školy z tridsiatych rokov, ktorú rodičia často vyťahujú ako riešenie, nie je pre potreby materskej školy ideálna. Po jej rekonštrukcii bude časť priestorov slúžiť ako zdravotné stredisko a priestory na poschodí využijú na svoje aktivity záujmové kluby a združenia.

Viac zdrojov na výstavbu
Najschodnejšie je vybudovať novú materskú školu s vlastnou kuchyňou a pohodlným parkovaním tam, kde je koncentrácia mladých rodín najväčšia. Obec má vhodný areál na priesečníku lokalít Višňová, Okružná a Tri vody. Pozemok a prístupová cesta vyhovujú, deti budú mať výborné zázemie na prechádzky v blízkom parku.
Predstava začína mať reálne kontúry. Obec síce nemá voľné finančné prostriedky na takúto veľkú investíciu, ale časť môže získať zo štrukturálnych fondov a ďalšiu časť predajom pozemkov, ktoré získala do vlastníctva v lokalite Tri vody. V súčasnosti už oslovené inštitúcie pripravujú ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie novej materskej školy a po ich vyhodnotení sa obec začne pripravovať na stavbu.
„Videli sme aj kontajnerové materské školy v Miloslavove a v Dunajskej Lužnej, ktoré sú rýchlo hotové a dobre slúžia aktuálnym potrebám rodičov a detí,“ hovorí starostka Eva Godová. „Osobne by som však vybrala klasickú stavbu, ktorá po doznení populačného boomu môže mať široké využitie pre rôzne záujmové skupiny detí a dospelých v obci.“

Materská škola je jednou z viacerých priorít v obci. Naliehavá je aj potreba rozšíriť základnú školu, vybudovať moderné zdravotné stredisko a vhodný priestor pre aktivity seniorov. Pozornosť obce treba rovnomerne rozložiť na všetky.

Vianočné trhy pri zvonici v Malinove


Vlani bolo na vianočných trhoch slnečno
Vlani bolo na vianočných trhoch slnečno
Vianočná atmosféra zavládla aj v našej obci počas vianočných trhov 5. a 6. decembra 2014. Na viac ako 20 predajných miestach, ktoré obsadili spoločenské organizácie, škola, škôlka i miestni podnikatelia, si mohli návštevníci malého parku pri zvonici vybrať zo sladkých i mäsových maškŕt, ale aj z vianočných ozdôb, kníh a iných darčekov. Najkrajšie boli ozdoby či perníčky, ktoré vyrobili deti spolu s rodičmi či učiteľkami.
Pri vianočnom osvetlení sa postretávali priatelia a známi. V sobotu si deti počkali na Mikuláša s darčekmi, ktorý prišiel na koči s koníkmi. Počasie nebolo ideálne, mrholilo, ale návštevníci si nedali pokaziť dobrú náladu. S vianočnými koledami vystúpili dôchodcovia a hneď po nich mládežníci. Námestie žilo ľuďmi až do neskorých večerných hodín.

Margaréta oslavovala svoje 5. výročie


8.12.2014
V nedeľu 7. decembra 2014 bol v kultúrnom dome slávnostný program, ktorý pre rodičov a pozvaných hostí pripravil detský tanečný súbor Margaréta pri príležitosti 5. výročia od svojho založenia. V znamení tohto sviatku žili deti v súbore vlastne po celý rok. Po prvý raz sa zúčastnili Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov a vystúpili pred SND v Bratislave s programom Pri mlyne - tance a hry zo Žitného ostrova.

Veľké dievčatá, ktoré sú veľmi šikovné, dostali v tomto roku nové kroje. Chlapcov je síce málo, ale tí najstarší sa tiež vypracovali na dobrých tanečníkov. Pred plnou sálou sa predstavilo takmer 60 detí z Margaréty ukážkami rôznych tancov; program trval skoro hodinu. Hosťovsky v ňom vystúpil tanečný pár zo súboru Technik - Malinovčan Tomáš Ilkovič a jeho partnerka Dada. Veľkú časť programu dotváral skvelý akordeonista Martin Dravecký. Na záver si aj rodičia zatancovali s deťmi zaujímavý tanec - čerjanu. Počas fašiangov si určite takýto folklórny "tanečný dom" s Margarétou vyskúšame znovu.      

Margaréta pozýva na zápis


Detský tanečný súbor Margaréta, ktorý v tomto roku oslavuje 5. výročie svojho vzniku, pozýva deti od 5 do 13 rokov na zápis. Termíny zápisu sú štyri: 24. a 29. septembra a 1. a 6. októbra 2014, vždy od 15.00 do 18.00 hod. v kultúrnom dome v Malinove. Margaréta vystúpila v júni so svojím novým programom Tance a hry zo Žitného ostrova na medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov v Bratislave. Fotografie sú z júna 2014 a z malinovského pódia. Viac informácií

Dni otvorených dverí 2014


pripravila SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo v dňoch 21. až 24. októbra 2014 od 8:00 do 18:00 hod (v posledný deň do 14:00 hod.). Žiaci základných i stredných škôl predvedú svoje aranžérske nadanie, diváci si môžu pozrieť výstavy prác a projektov žiakov, výstavu ovocia a zeleniny, výstavu z histórie školy a nakúpiť si rastliny či drobnosti pre šikovné ruky. A možno práve počas návštevy záhradníckej školy si deti vyberú svoje budúce povolanie.
filePozvánka - plagátik (296 KB)

Na aktuálnu tému: Nová materská škola


21.10.2014
Škôlkári púšťajú šarkanov
Škôlkári púšťajú šarkanov
Termín podávania prihlášok do materskej školy je ešte ďaleko, ale na obecnom úrade je práve v tomto čase táto téma horúca. Starostka Eva Godová má za sebou šnúru rokovaní s pracovníkmi BSK o tom, za akých podmienok môže obec získať prostriedky z IROP-u (Integrovaného regionálneho operačného programu), určené na modernizáciu a výstavbu materských škôl a základných škôl v programovacom období 2014 – 2020. V zimných mesiacoch spracuje obec žiadosť i projektovú dokumentáciu a bude sa uchádzať o finančný príspevok na výstavbu materskej školy. Viac informácií

Deň otvorených dverí


bol dňa 9. októbra 2014 od 10.00 do 13.00 hod. aj v Rodinnom centre Família, na prízemí kultúrneho domu v Malinove. Príďte si pozrieť vynovené priestory a zoznámiť sa s programom na nový školský rok.
fileLeták RC Família (1,54 MB)

Staré mobily - akcia v Malinove


Zberný automatMáte doma staré mobily, ktoré už dávno nepoužívate? Prineste ich 6. septembra 2014, počas Dňa obce, do zberného automatu. MOBO bude stáť a usmievať sa pri vchode do areálu poľovníckej chatky.
Zber starých mobilov bude prebiehať v obci aj počas ďalších septembrových týždňov. Za vyzbierané kusy získa obec príspevok na revitalizáciu malého parku pri zvonici, na výmenu lavičiek a pódia, kde často vystupujú naše deti. Spolu tak pomôžeme dobrej veci.

Súťaž o najlepší guláš


Guláš varí aj mládež
Guláš varí aj mládež
Blíži sa Deň obce Malinovo a obľúbená súťaž vo varení gulášu o Lopár starostky. V sobotu 6. septembra 2014 pri poľovníckej chatke začína už 14. ročník prehliadky kulinárskeho umenia, ktorú tradične sprevádza zábava, dobrá nálada a neopísateľné vône.
Súťažiaci si prinesú svoje suroviny na guláš a kotlík, drevo zabezpečí obec. Porota hodnotí najmä kvalitu jedla, ale aj humor a nápady pri servírovaní. Nezabudnuteľný bol napríklad "pra-guláš" v jaskyni, hradný guláš alebo VIP-guláš.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 28. augusta 2014, stačí vyplniť a poslať návratku na obecný úrad. Štartovné je 10 eur. Víťaza súťaže čaká okrem potlesku publika aj odmena 100 eur.
filePozvánka (279 KB)
fileNávratka (12 KB)

Prvá Familáda


Materské centrum Família v Malinove pripravilo 1. septembra 2014 už od rána zábavné súťaže pre rodiny s deťmi na futbalovom tréningovom ihrisku. Pozývame všetky rodiny, ktoré fandia športovým hrám a kolektívnej zábave. Štartovné je 3 eurá za tím.
filePozvánka (273 KB)

Divadelný kurz pre deti


Vytvoríme si vlastné divadlo
Vytvoríme si vlastné divadlo
Nenechávajte svoje deti celé leto sedieť doma s počítačom. Ponúkame im letný dramatický kurz, ktorý prebieha od 4. do 8. augusta 2014 v malinovskej knižnici, denne od 9.00 do 12.30. Kurz je určený pre deti od 4 do 13 rokov. Deti sa na kurze veľa naučia a hlavne sa zabavia. Vytvoria si svoje divadlo, vyrobia si vlastné bábky - prstové, vareškové alebo ponožkové. Prihlásiť sa môžete na www.dellarte.sk, alebo nás nájdete na adrese dellarte.sk@gmail.com, prípadne na mobile 0910/408750. Viac informácií o kurze

Totemy znovu ožili


Dramatické chvíle prežili totemy, ktoré pred tromi rokmi vyrobili malinovské deti, aby skrášľovali žilípsky chodník k Zelenej oáze. Najprv ich niekto veľmi silný a nabudený vytrhal a pohádzal do vody. Po vytiahnutí a prevezení schli pár dní pod kultúrnym domom a napokon ich deti znovu premaľovali a opravili.

Nevie sa zatiaľ, kto pripravil deťom (a možno aj dospelým) roztrpčenie a priamy zážitok s vandalizmom. Rekreačné zázemie pri Malom Dunaji je pre potešenie domácich i návštevníkov a všetkým je jasné, že pred ničivými živlami nemôžeme ustupovať, že si treba ochrániť pekné veci okolo nás. A tak totemy, symboly štyroch dobrých živlov - zeme, vody, vzduchu a slnka, sa znovu vrátia na pôvodné miesto.

Požiar na Cintorínskej ulici


Hasiči DHZ Malinovo zasahovali minulý týždeň v bytovom dome na Cintorínskej ulici, kde bol hlásený požiar plynomeru. Po príchode zistili, že predmetom požiaru bola nádoba s plastovými hračkami, umiestnená v tesnej blízkosti pod plynomerom. Hasičom z Malinova sa podarilo požiar včas uhasiť a predísť vážnejším škodám. Čítajte viac na stránke www.dhzmalinovo.sk.

Vítali sme nových občiankov


30.6.2014
Vítame nových občiankov
Vítame nových občiankov
Slávnostné uvítanie nových občiankov sa znovu stáva pekným zvykom v obci - 25. júna 2014 sa prišli zapísať do obecnej kroniky rodičia detí, ktorí sa narodili v čase od 4.9.2013 do 24.4.2014. Program pripravila so škôlkármi pani Adriana Jarolínová, ktorá je jednak predsedníčkou ZPOZ-u a aj vedie v škôlke malých speváčikov.
Obec sa nám utešene rozrastá, v matrike je ku koncu júna 2014 evidovaných 2543 obyvateľov.

Malinovské leto


25.6.2014
Obec Malinovo a miestna organizácia Csemadok pripravili na sobotu 28. júna 2014 od 17.00 hodiny kultúrne podujatie s názvom Malinovské leto. Na otvorenej scéne pri poľovníckej chate vystúpia umelci z Dunajskej Stredy a z Košútov, László Bognár a jeho priatelia a humorista György Nádas z Maďarska. Pre deti je pripravená zábava v tvorivých dielňach. Vstupné 3 eurá, deti a študenti zdarma.
fileMalinovské leto - pozvánka (2,70 MB)

Vystúpilo 90 detí zo zahraničia


18.6.2014
Deti zo súboru Polajenka v Hodoníne
Deti zo súboru Polajenka v Hodoníne
Malinovo sa aktívne zúčastňuje na podujatiach Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. V piatok 20. júna 2014 o 10.00 hod. vystúpili na pódiu pri poľovníckej chatke tri hosťujúce detské súbory - Polajenka z Hodonína, Zora Dupnica z Bulharska a súbor Prvosienka zo Šamorína. Nechýbala ani domáca Margaréta s programom Pri mlyne - tance a hry zo Žitného ostrova. V sobotu sa Margaréta predstavila verejnosti v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí.  

Vandali vyčínali


Len nedávno obec dotvorila priestor pred vchodom do parku a upravené frekventované miesto si každý s potešením všímal. Žiaľ, aj nejaký výtržník ho zbadal a poznačil takýmto poburujúcim spôsobom. Videl niekto "hrdinu", čo vytrháva koše? Pred časom podobne šokoval odlomený stromček pri neďalekých stavebninách, ale mladíka jeho rovesníci prinútili (pod hrozbou, že nebude diskotéka), aby sa priznal. Vandalizmus je choroba, netolerujme ju a nedajme si ničiť pekné miesta.

Hasiči pred oslavami


12.5.2014
DHZ v Malinove oslávi 24. mája 2014 - v sobotu na budúci týždeň - 130. výročie svojho založenia. Tradíciu pomoci ľuďom v núdzi živo dopĺňa súčasný aktívny život hasičov, plný udalostí. Naposledy včera, keď dažďová voda v niektorých uliciach začala pretekať do pivníc, odčerpávali ju až do neskorých nočných hodín.

Na oslavy si pripravujú zaujímavé ukážky zo svojej práce, kultúrny program, bohaté občerstvenie a pravú hasičskú zábavu. Podrobnosti o priebehu osláv nájdete v priloženom letáku.
fileProgram osláv 130. výročia založenia DHZ (113 KB)

Stavanie mája 2014


Tradičné stavanie vyzdobených májov pre dievčatá sa už u nás nerobí, ale zato hasiči postavia v obci jeden obrovský máj pre všetkých. Strom potom zdobí obec po celý mesiac.
Nenechajte si ujsť zaujímavú akciu v stredu 30. apríla 2014 o 17.00 hod. pri zvonici v malom parku. Hasiči pripravili pre divákov aj občerstvenie, malí tanečníci z DTS Margaréta vystúpia s novým programom "Pri mlyne" - tance a hry zo Žitného ostrova.  

Darcovia krvi znovu v akcii


17.4.2014
Na jarnom odbere krvi 11. apríla 2014 sa stretli trinásti skalní darcovia krvi z Malinova:
Nagyová Iveta, Zsigmondová Gabriela, Bokrošová Mária, Sziglová Alžbeta, ml., Szigl Vincent, ml., Gubela Štefan, Oberhauser Richard, Peller Ján, Peler Juraj, Peller Marek (daroval krv 2x!), Csenkey Vendelín, Bartakovics Vladimír a Palaj Juraj.
V čase od od januára do apríla 2014 darovali krv aj ďalší šiesti občania Malinova:
Kollerová Andrea, Bokrosová Elvíra, Gubelová Eva, Nagy Peter, Šárközy Ján, ml. a Bodiš Dušan.
Všetkým darcom vyslovujeme obdiv a vrelé poďakovanie.


Margaréta s novým programom


17.4.2014
S tancami a piesňami zo Žitného ostrova vystúpil DTS Margaréta 13. apríla 2014 v Slovenskom Grobe na prehliadke hudobného folklóru detí Zahrajte mi muzikanti. Séta-polka, verbunk a detské hry a spevy v maďarčine a v slovenčine zaujali divákov. Malinovčania uvidia nový program našich tanečníkov a spevákov už 1. mája popoludní počas stavania mája.

Netradičný branný pretek hasičov


13.4.2014
V malinovskom parku bol v sobotu 12. apríla 2014 1. ročník netradičného jarného branného preteku. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev z obcí Blatné, Kráľová p. Senci, Pezinok a družstvo z Malinova. Súťažné družstvo z Malinova - Rudolf Horváth, Tim Quirchmayr, Richard Pavlikán, Jakub Haško, Adam Kovács - sa umiestnilo na krásnom 1. mieste s výsledným časom 25 min 8 s. Viac informácií


Noc s Andersenom v Malinove


7.4.2014
Majstra Cipára naše deti prekvapili
Majstra Cipára naše deti prekvapili
V skutočnosti to bola Noc s Cipárom a Ďuríčkovou. Majster Miroslav Cipár a jeho manželka Vilma u nás už raz boli, pri oslavách 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ale s radosťou prišli zas. Deti ich chvíľu nechali rozprávať o tom, ako sa vyberajú postavy pre ilustráciu knižky, ako sa dostala Dunajská kráľovná od Márie Ďuríčkovej do rúk japonskej cisárovnej... Vďaka bezprostrednosti Cipárovcov sa klasická beseda rýchlo zmenila na tvorivý workshop. Majster najskôr nakreslil na želanie detí svoju jazvečíčku Lindu a jednu kráľovnú, potom deti pod taktovkou Martiny Pavlikánovej "zhudobnili" jeden jeho obraz a na záver samy maľovali podľa hudby. Pokračovanie

Vyčistili sme časť parku


22.3.2014
V sobotu 22. marca sa v priebehu dopoludnia pridalo k hrabaniu starého lístia viac ako 60 dobrovoľníkov. Presvetlila a skrášlila sa časť parku okolo detského ihriska a svah za chodníkom, na ktorom sa deti v zime sánkujú. V krásnom jarnom počasí s chuťou pracovali mladé mamy a otcovia s malými deťmi i školákmi, malinovskí zrelí muži i početná skupina seniorov. Všetkým patrí poďakovanie za ochotu a veľké pracovné nasadenie. Pokračovanie

Brezy na Zátôňskej nahradia iné stromy


24.3.2014
Konáre ohrozujú elektrické vedenie
Konáre ohrozujú elektrické vedenie
Prerastené brezy spôsobujú obyvateľom Zátôňskej ulice rok čo rok vážne problémy. Peľ brezy ako silný alergén vyvoláva chronickú nádchu až astmu, opadávajúce jahňady a neskôr plody zasýpajú dvory, strechy a dažďové zvody, konáre prerastajú do elektrického a telefónneho vedenia a poškodzujú ho. Prerezávanie konárov nepomáha, občania preto požiadali o odstránenie stromov. Po prerokovaní ich žiadosti na obecnom zastupiteľstve a po súhlasnom  stanovisku odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ v Senci vydala obec rozhodnutie o výrube časti briez na Zátôňskej ulici. Výrub vykonajú v týždni od 24. marca 2014 kvalifikovaní odborníci. Následne vysadí obec na ulici nové vzrastlé stromy, ktoré nahradia nepríjemné brezy.

Rodinné centrum pozýva


23.1.2014
Verejnosť už pozná aktivity Rodinného centra v Malinove a mnohé sú veľmi obľúbené. V roku 2014 chce nové vedenie naďalej vytvárať príležitosti pre aktívne stretávanie sa malých aj veľkých, a najmä pritiahnuť do centra aj tie mamičky na materskej, ktoré o ňom zatiaľ nevedia. Oslovuje a pozýva k spolupráci aj seniorov a všetkých, ktorí majú chuť niečo sa naučiť, dozvedieť, ale aj príjemne sa zabaviť.
Program Rodinného centra v roku 2014


Koľko nás bolo v roku 2013?


Zaujímavé čísla z evidencie obyvateľov Malinova k 31. decembru 2013 potvrdzujú, že obec sa dynamicky rozvíja.
Počet obyvateľov k 31.12.20132412
Prihlásení k trvalému pobytu v roku 2013198
Počet sobášov v roku 20138 (z toho 4 civilné, 4 cirkevné)
Počet narodených detí25
Počet zomrelých občanov 17

Nech je nastupujúci rok 2014 pre Malinovo a jeho obyvateľov vyrovnaný a úspešný, aby sme ho prežili v zdraví a spokojnosti!

Upravený vchod do parku


14.11.2013
Po ukončení prvej časti sa upraví aj parkovisko
Po ukončení prvej časti sa upraví aj parkovisko
Obnovené priestranstvo pred hlavným vchodom do historického parku pri kaštieli v Malinove je ďalším krokom obce k vyššiemu štandardu celkového vzhľadu ulíc. Cestujúci už nemusia pri vystupovaní z autobusu obchádzať mláky. Nová dlažba ladí s náučným chodníkom na druhej strane komunikácie a tmavé línie z kociek funkčne delia priestor na časť vymedzenú odpočinku a lavičkám, na prístupový pás k obytnému domu a časť pre cestujúcich. Celok ozvláštňujú dva vyvýšené ostrovčeky s vysadenou zeleňou. Autorkou architektonického riešenia je Ing. arch. Andrea Urbán z Malinova. Návrh revitalizácie zahŕňa aj parkovisko a časť vyhradenú pre zberové kontajnery. Tieto úpravy sú súčasťou ďalšej etapy prác, ktorá na krátky čas obmedzí parkovanie áut tesne pri vchode do parku. Výsledok však určite ocenia tak domáci obyvatelia, ako aj návštevníci obce a parku.
Projekt je financovaný z prostriedkov obce a s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 3 000 eur.

Stromy proti hluku


Alej na Bratislavskej
Alej na Bratislavskej
Na Bratislavskej ulici, jednej z najfrekventovanejších v obci, vysadila obec pozdĺž ochranného múru alej stromov, ktoré budú tlmiť prach a hluk prechádzajúcich áut. Reagovala tak na podnet občanov, ktorých obťažuje hlučnosť rušnej cesty. Pod vzrastlé stromy sa v novembri vysadili aj vhodné kríky a trávy, aby na príjazdovej ceste vznikol súvislý pás zelene. Riešenie, ktoré by obmedzilo prejazd kamiónov na hlavnej ceste, nie je v kompetencii obce.

Chodník zvýši bezpečnosť


Nový úsek uzavrie líniu chodníka
Nový úsek uzavrie líniu chodníka
Občania s uspokojením sledujú výstavbu dôležitej časti chodníka na nám. 1. mája pri zdravotnom stredisku a starej škole. Ešte pred príchodom zimy sa dokončí chýbajúci úsek na náučnom chodníku obcou a významne sa posilní bezpečnosť chodcov i prechádzajúcich vozidiel na tomto frekventovanom mieste. Zberné nádoby na použité šatstvo, papier a sklo sa presunuli bližšie k Dunajskej ulici. Stavbu realizuje obec z rozpočtových prostriedkov a perspektívne uvažuje aj o revitalizácii zelene v priestore námestia.

Darcovia života, darcovia krvi


Žijú medzi nami, nenápadní a celkom obyčajní. Keď im podávame ruku, ani nepomyslíme, že krv, ktorá koluje v ich ruke, vrátila život mnohým ľuďom. Bežne darovali krv 10 i 20-krát, ale sú medzi nimi aj štyria noví držitelia Zlatej Jánskeho plakety za viac ako 40-násobné darovanie krvi - Tomáš Horváth, Gabriela Šándorová, Vincent Szigl a Richard Oberhauser a dvaja noví držitelia Diamantovej Jánskeho plakety až za 80-násobný odber krvi - Juraj Peller a Ing. Peter Nagy.


Ako vyjadriť hodnotu týchto ľudí? Na stretnutí s darcami krvi v predvianočnom období ocenila ich ušľachtilosť a nezištnosť starostka obce Eva Godová slovami: „Váš život nesprevádzajú úľavy ani výhody, nič vám nikto nedaruje. Len kdesi hlboko pri srdiečku vás hreje vedomie, že ste boli užitoční. A nijaké dary nemôžu ten úžasný pocit vyvážiť. Dovoľte však nám, vašim obdivovateľom, aspoň raz za čas vysloviť to jednoduché – ďakujeme.“
Miestna organizácia SČK v Malinove v roku 2013 evidovala 30 stálych darcov krvi, ktorí pravidelne tri razy do roka chodia na Transfúznu stanicu v ružinovskej nemocnici. Prečítajte si mená všetkých.

Jarný stolnotenisový turnaj


V. ročník Jarného stolnotenisového turnaja, ktorý bol  22. februára 2014 v Malinove, ozdobila účasť mladých hráčov do 15 rokov. Prišlo ich len päť, ale príklady priťahujú a určite sa ich počet rýchlo rozšíri. Turnajová tabuľka
O perfektnú organizáciu turnaja sa postaral Ladislav Fazekas z FCSP Malinovo, pomoc a záštitu nad podujatím poskytla starostka obce Eva Godová a veľkou pomocou boli sponzori podujatia. Práve zo sponzorských príspevkov sa podarilo zakúpiť tretí stôl, na ktorom budú môcť stolní tenisti trénovať v obecnej telocvični.


Fašiangy sa pomaly končia


Tradičné masky v sprievode
Tradičné masky v sprievode
a s nimi fašiangové zábavy a plesy. Miestna organizácia Csemadoku pripravila na záver fašiangov tradičný sprievod masiek v sobotu 1. marca 2014. Sprievod tentoraz spestrila domáca zabíjačka pri vchode do parku. Obyvatelia sa zo sprievodu tešia, mnohí sa do masiek aj poobliekajú a spievajú s harmonikárom. Pri bránach čakajú na masky obyvatelia, maskám do vozíčka pridajú - podľa starého zvyku - klobásku, vajíčka, víno. Zásoby sa minú v utorok 4. marca 2014 o 18.00 hod. na pochovávaní basy v kultúrnom dome. Príďte sa zabaviť.
filePozvánka na sprievod masiek (109 KB)

Deti na maškarnom bále


10.2.2014
Nadšené tváričky, dobrá zábava v plnej sále kultúrneho domu – taký bol sobotňajší maškarný bál pre najmenšie malinovské deti. Deti si užili aj divadielko MaKiLe, promenádu a tanec masiek, ba aj tombolu, celkom ako na veľkom bále. Maminy sa postarali o koláčiky a čajík a vďaka ústretovosti a pomoci obce sa im podarilo pripraviť deťom krásny fašiangový zážitok.