Ako vybaviť na obecnom úradeAko vybaviť Vybavuje
Daň za psa Ildiko Némethová
Daň z nehnuteľnosti Ildiko Némethová
Evidovanie samostatne hospodáriacich roľníkov  Ildiko Némethová