Akcie a podujatia


Logo od Cipára


erb MalinovaPočas jubilejného roka obec používala logo, ktoré upravil svetoznámy maliar a grafik, sochár a ilustrátor desiatok kníh pre deti a mládež, Miroslav Cipár. Pripravil aj grafiku Pamätného listu. Spolu s manželkou Vilmou - profesionálnou sprievodkyňou po Bratislave - navštívili Malinovo 17. marca 2009 a pochválili, ako sa správame k pamiatkam.
„Je nesmierne chvályhodné, že taká malá obec - s takou dlhou históriou - si dá záležať na dôstojných oslavách. Rád ku tomu prispejem,“ napísal nám majster Cipár. V mene všetkých občanov ďakujeme.

IMG_0210.JPGMalinovo má talent
4. apríla 2009 v Kultúrnom dome
Prvá prehliadka talentovaných Malinovčanov. Hosťami podujatia bola herečka Viki Ráková, akademický maliar Miroslav Cipár s manželkou a ďalší. Program moderoval Ivan Vojtek.

Oslava 125. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru
máj 2009
Vyznamenávanie dlhoročných a zaslúžilých členov DHZ, zaujímavý program a májová veselica.

IMG_6643.JPGHistorické cirkevné slávnosti
15. mája 2009
Pripomenuli sme si dávne zvyky pri cirkevných obradoch a procesiách. Veriacich sprevádzala dychová hudba od kaštieľa až do kostola sv. Juraja, kde bola záverečná slávnosť.

DSC_0235.JPGPoznaj svoje Malinovo
máj-jún 2009
Vlastivedná hra pritiahla deti, mládež i dospelých k spoznávaniu zaujímavostí z histórie obce.
Vyvrcholenie hry bolo v júni na nádvorí kaštieľa a v zámockom parku.

Takto sme žili
jún - december 2009
Výstava predmetov a fotografií z dávnych čias v starej škole pri malom parku. Vytvorili ju samotní obyvatelia Malinova a do decembra 2009 ju videlo 520 návštevníkov.

kilakoltatottak%202009%20099.jpgPamätník vysídleným rodinám
27. júna 2009
Návšteva rodákov z bývalého Eberhardu a osadenie pamätníka v cintoríne pri kostole sv. Juraja ako symbolu spolupatričnosti s rodinami vysídlenými z obce po druhej svetovej vojne.

IMG_4125.JPGDeň obce
september 2009
Tradičná súťaž o najlepší guláš a bohatý program sa niesli tiež v znamení osláv 800-ročnice.

IMG_7954.JPGSlávnostná akadémia
November 2009
Tri zaujímavé pohľady historikov na dejiny starého Eberhardu, historické tance, staré hudobné nástroje – tým začínala slávnostná akadémia na záver jubilejného roku.